5
Your Rating
เรทติ้ง
Infinite Devouring Flower Average 5 / 5 out of 1
อันดับ
N/A, it has 546 views
ชื่อต้นฉบับ
Tun Shi Ba Da Zui Hua, Devour It, Chomper, Reborn as a Big Mouth Flower, Renacido Como Una Flor De Boca Grande, Thôn Phệ Đi Đại Chủy Hoa, Trùng Sinh Thành Cây Gai, Ta Cắn Nuốt Mọi Thứ, Tūn Shì Ba Dà Zuǐ Huā, 吞噬吧大嘴花
ชื่อผู้เขียน
ชื่อผู้วาด
ประเภทมังงะ
Type
Updating
Tag(s)
Updating