5
Your Rating
เรทติ้ง
The Empress Is Actually My Disciple ลูกศิษย์ข้า แท้จริงแล้วเป็นจักรพรรดินี Average 5 / 5 out of 3
อันดับ
N/A, it has 69.6K views
ชื่อต้นฉบับ
ลูกศิษย์ข้า แท้จริงแล้วเป็นจักรพรรดินี,The Empress Is Actually My Disciple,Wo De Tudi Juran Shi Nvdi,My Apprentice Is Actually the Empress,Wǒ De Túdì Jūrán Shì Nǚdì,我的徒弟居然是女帝
ชื่อผู้เขียน
ชื่อผู้วาด
ประเภทมังงะ
Type
Updating
Tag(s)
Updating