4.5
Your Rating
เรทติ้ง
My Disciples Are All Villains ลูกศิษย์ของผม คือเหล่ายอดวายร้าย Average 4.5 / 5 out of 4
อันดับ
N/A, it has 47.7K views
ชื่อต้นฉบับ
ลูกศิษย์ของผม คือเหล่ายอดวายร้าย,My Apprentices Are All Great Villains,My Disciples Are All Big Villains,Wo De Tudi Dou Shi Da Fanpai,Wǒ De Túdì Dōu Shì Dà Fǎnpài,Đồ Đệ Của Ta Đều Là Đại Phản Phái,我的徒弟都是大反派
ชื่อผู้เขียน
ชื่อผู้วาด
ประเภทมังงะ
Type
Updating
Tag(s)