5
Your Rating
เรทติ้ง
I, Queen Edith ฉันคือราชินี อีดิธ Average 5 / 5 out of 1
อันดับ
N/A, it has 0 monthly views
ชื่อต้นฉบับ
Updating
ชื่อผู้เขียน
Updating
ชื่อผู้วาด
Updating
ประเภทมังงะ
Type
Updating
Tag(s)
Updating
ปีที่ปล่อย
Updating
สถานะมังงะ
OnGoing
Bookmark This

นักเรียนมัธยมปลาย Gu Yunyun ก็พบว่าตัวเองอยู่ในอีกโลกหนึ่งและตื่นขึ้นมาพบว่าตอนนี้เธอเป็นราชินีอายุหนึ่งปีที่รู้จักกันในชื่อ Edith! ตอนนี้เธอยังเป็นเด็กที่ได้รับพรจากเหล่าทวยเทพ ด้วยอาณาจักรทั้งหมดที่เธอต้องการ… แต่การเป็นผู้ปกครองรุ่นเยาว์นั้นไม่ง่ายเลย แม้ว่าอาณาจักรอาจดูเฟื่องฟู แต่อีดิธเริ่มสังเกตเห็นว่ามันเสื่อมโทรมลงทีละน้อย ไม่เพียงเท่านั้น โบสถ์ลึกลับที่ซ่อนอยู่ในเงามืด และในไม่ช้าเธอก็ตระหนักว่าเส้นทางของราชินีนั้นยากลำบากเพียงใด แต่ในไม่ช้าเด็กที่ชื่อ Caden ก็ปรากฏตัวขึ้นเคียงข้างเธอ และชีวิตของเธอก็ซับซ้อนยิ่งขึ้นไปอีก