5
Your Rating
เรทติ้ง
I Kill To Be God เป็นหนึ่งใต้หล้าด้วยระบบสังหารสุดแกร่ง Average 5 / 5 out of 1
อันดับ
N/A, it has 25.5K views
ชื่อต้นฉบับ
I Kill To Be God,Daqin: Shi Huang Zhizi Sha Di Shengji Cheng Shen,Daqin: The First Emperor's Son Killed Enemies to Upgrade to be God,Dàqín: Shǐ Huáng Zhīzǐ Shā Dí Shēngjí Chéng Shén,The Son of the First Emperor Kills Enemies and Becomes a God,Đại Tần: Ta Con Trai Tần Thủy Hoàng Giết Địch Thăng Cấp Thành Thần,大秦:始皇之子杀敌升级成神
ชื่อผู้เขียน
ชื่อผู้วาด
ประเภทมังงะ
Type
Updating
Tag(s)