4
Your Rating
เรทติ้ง
Global Ghost Control: There Are Hundreds of Millions of Ghosts in My Body ในร่างกายของฉันมีผีเป็นพันล้านตัว Average 4 / 5 out of 2
อันดับ
N/A, it has 61.9K views
ชื่อต้นฉบับ
Quan Qiu Yu Gui: Wo De Ti Nei You Yi Zhi Gui,Global Ghost, Billions of Ghosts Inside Me!,Quán Qiú Yù Guǐ: Wǒ De Tǐ Nèi Yǒu Yì Zhǐ Guǐ
ชื่อผู้เขียน
ชื่อผู้วาด
ประเภทมังงะ
Type
Updating
Tag(s)